Mülâkat Nedir?

Resim
Mülâkat(iş görüşmesi), iş başvurusunda bulunan adayların iş uygunluğunun test edildiği, bir ya da birden fazla kişi tarafından yapılabilen görüşme türüdür. Mülâkat bire-bir, grup halinde, telefonla vb. şekillerde yapılabilmektedir. 

Yüz yüze yapılan mülâkat, iş başvurusunda bulunan adayın CV bilgilerini sözlü olarak sunmasına olanak veren bir görüşme olması nedeni ile beden dilini de doğru kullanmasını gerektirir. Yaratılacak ilk izlenimin çok önemli olduğu bire-bir mülâkatlarda dikkat edilmesi gereken diğer bir husus ise dış görünümdür. Bu nedenle mülâkata şık ve sade bir kıyafet ile katılmak aday için uygun olacaktır. 

Mülâkat; işverene aday hakkında bilgi sunduğu gibi, aday içinde iş ortamını süzme, kurum kültürü hakkında bilgi edinme imkanı verir. 

Mülâkatlarda amaç; işin gereklerini en az eksikle yerine getirebilecek niteliğe sahip personelin kuruma kazandırılmasıdır. Bu eşitliliğin en az hata ile sağlanması; hem kurum verimliği hem de personel performansı açısından çok önemlidir. 
       
              İşin Gerekleri=Aday Personelin Nitelikleri

             

           
 
Bu içerik 31.07.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 7176 kez okundu.