Değerler

Temel Değerleri

 • Kurumsal kalite,
 • Hakları ve ahlâk ilkelerini gözetme,
 • Girişim, katılım, üretim ve paylaşımı özendirme,
 • Yenilikçilik ve yaratıcılık,
 • Şeffaflık ve hesap verebilirlik,
 • Çözüm odaklılık,
 • Kurumsal iletişime açıklık,
 • Sosyal sorumluluk ve etik değerlere bağlılık,
 • Fırsat eşitliğine önem verme,
 • Kaynakları etkin ve verimli kullanma,
 • Toplumsal yararlılık,
 • Sürekli gelişim,
 • Paydaş memnuniyeti,
 • Çevreye saygı ve duyarlılık

Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkezimiz Trakya Üniversitesi öğrenci ve mezunlarının iş dünyasına hazırlanmasında kendilerine yol gösterecek bilgiler sunmayı ve etkinlikler düzenlemeyi hedeflemekte ve bu bağlamda çalışmalar yürütmektedir.                                                                       

Bu içerik 22.06.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 2295 kez okundu.