ULUSLARARASI İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ

Resim
Avrupa Rehberlik Merkezi (Euroguidance) aracılığıyla, istihdam ve kariyer hizmetlerinin tanıtımı ve paydaşlarla iş birliği imkânlarının geliştirilmesi için çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Bu doğrultuda, İŞKUR tarafından düzenlenen Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi’nin birincisi 28-29 Kasım 2013 tarihleri arasında Ankara’da, ikinci kongre 26-27 Kasım 2014 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilmiş olup, üçüncü kongre ise İŞKUR’un her geçen gün gelişen hizmet anlayışı göz önünde bulundurularak Uluslararası İstihdam ve Kariyer Kongresi adıyla 14-15 Aralık 2017 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecektir.

Ankara’da düzenlenecek olan “Uluslararası İstihdam ve Kariyer Kongresi” ile istihdam alanındaki güncel bilimsel çalışmaları paylaşmak, kalıcı istihdam yaklaşımlarını ele almak ve işsizlikle mücadelede yenilikçi yaklaşımları ön plana çıkarmak hedeflenmektedir. Kongre vasıtasıyla, politika yapıcılar ile uygulayıcılarının bir araya getirilmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde kariyer ve istihdam alanındaki iyi uygulama örneklerinin sunulması ve sosyal diyaloğun geliştirilmesi öngörülmektedir.

Kongrede sunulmak üzere hazırlanmış olan çalışmalar bilim kurulu tarafından değerlendirilecek ve uygun bulunan çalışmalar hazırlanacak bildiri kitabında ayrıca yayımlanacaktır.

Kongreye katılım ve yemek giderleri ücretsizdir. Katılımcıların yol ve konaklama giderlerini kendilerinin karşılaması beklenmektedir.

Detaylı bilgi için: http://kongreug.iskur.gov.tr/tr-tr/
Bu içerik 29.11.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 131 kez okundu.