TÜRKİYE BURSLARI-ARAŞTIRMA BURS PROGRAMI

Türkiye Bursları, ülkemizin yükseköğretim alanındaki uluslararası markalarından biridir. Yabancı uyruklu öğrenci ve araştırmacılara yönelik olan Türkiye Bursları, diğer faydalarının yanı sıra, üniversitelerimizin uluslararasılaşmasına da katkı sunmaktadır. Türkiye Bursları; farklı eğitim düzeyleri, uzmanlık alanları ve coğrafî bölgeler göz önünde bulundurularak tasarlanan ve ülkemiz kamu kaynaklarıyla finanse edilen çeşitli burs programlarını içermektedir.

Türkiye Bursları kapsamında yer alan Araştırma Burs Programı, uluslararası araştırmacı ve akademisyenlerin, ülkemiz üniversitelerinde görevli akademisyenlerle sosyal bilimler alanında ortak araştırmalar yapmalarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.Başvuru şartları ve ilgili diğer ayrıntılar, ekteki Türkçe hazırlanmış broşürlerde belirtilmektedir. Araştırma Burs Programı uygulamasıyla, ülkemizde araştırma yapan kişilere ayda 2.500 TL. ödeme yapılmakta olup bu miktarın 2016 yılında 3.000 TL olması planlanmaktadır.

Adaylar, söz konusu burs programına, ülkemizdeki bir üniversiteden kabul aldıktan sonra başvuru yapabilmekte ve kabul edildikleri takdirde araştırmalarını Türkiye’de bir akademik danışman gözetiminde sürdürmektedirler. Araştırma Burs Programı kapsamındaki bursiyerlere sunulan üst düzey imkânlar göz önünde bulundurulduğunda, bahse konu burs programının sosyal bilimler alanındaki yabancı uyruklu araştırmacı ve akademisyenlerin ilgisini çekebileceği, bilhassa çalışma konusu ülkemiz ve bölgemiz olan kişilerin araştırmalarına kolaylık sağlayabileceği düşünülmektedir.

Bu itibarla, sosyal bilimler alanında uluslararası araştırmacı ve akademisyenlere ülkemizde araştırma yapma fırsatı sağlayan ve 2014 yılından bu yana 50 civarında kişinin burslandırıldığı Araştırma Burs Programı’nın dünya çapında tanıtımına önemli bir katkı sağlayabileceğiniz düşünülmektedir. Ülkemizin değerli bir üniversitesi olarak iletişim hâlinde olduğunuz uluslararası akademik ağlarda Araştırma Burs Programı’nın tanıtımında bizlere yardımcı olabileceğiniz; bu çerçevede iletişim hâlinde olduğunuz akademik çevrelere ekteki tanıtıcı broşürleri gönderip çalışma yürüttüğünüz alanlarda yararlanabileceğiniz bu tür kişilerin üniversitelerimizde araştırma yapmak için başvurmaya yönlendirebileceğiniz düşünülmektedir.

Araştırma Burs Programı başvurularının www.turkiyeburslari.gov.tr Türkiye Bursları internet adresinden yıl boyu yapılabileceğini ve ilgili sorularınızıresearch@turkiyeburslari.gov.tr e-posta adresinden bizlere iletebileceğinizi hatırlatır, ülkemize ve akademik çalışmalarınıza yardımcı olacak söz konusu uygulamanın dünya çapında tanıtımına yardımcı olmanız ümidiyle teşekkürlerimizi sunarız.

Ek Resimler
Bu içerik 05.01.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 368 kez okundu.