Trakya Üniversitesi Mimarlık Bölümü Kariyer Günleri-3

Trakya Üniversitesi Mimarlık Bölümü olarak; “Trakya Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi” ve “Trakya Üniversitesi Mimarlık Bölümü Mezunlar Derneği” işbirliği ile; öğrencilerimizin ve mezunlarımızın, derslerde aldığı kuramsal bilgileri gerçek hayatla birleştirerek pratiğe dönüştürmelerini, iletişim becerileri kazanmalarını, öz güvenlerinin gelişmesini, meslekleri her yönüyle tanıyıp doğru hedefler belirleyerek ilgi ve yetkinlikleri doğrultusunda kişisel gelişimlerini artırmalarını, iş dünyasını tanımalarını, farkındalıklarının artmasını sağlamak amacıyla “Trakya Üniversitesi Mimarlık Bölümü Kariyer Günleri” düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın; kariyer günlerinde, kamu sektöründeki kurumlar ile özel sektördeki firmaların üst düzey yöneticileri, yetkilileri ve çalışanlarıyla bir araya gelerek, uzmanların deneyim ve bilgilerinden yararlanmaları, iletişimlerini arttırarak, iş veya staj olanağından faydalanmaları hedeflenmektedir.

Amaçlarımız;
• İç (öğrenci toplulukları, akademik birimler, idari birimler vb.) ve dış (diğer üniversiteler, odalar, sivil toplum kuruluşları vb.) paydaşlarımızı tanımlayarak koordinasyon sağlamak
• Öğrencilerimizin akademik eğitimlerinin yanı sıra kişisel gelişimlerine destek olmak amacıyla eğitim, seminer vb. etkinlikler düzenlemek, CV hazırlama ve görüşme teknikleri konusunda eğitimler vermek,
• İş yaşamına hazırlanırken öğrencilerimizin karşılaşabileceği alternatif kariyer planları, yurt dışı deneyimleri, staj başvuruları gibi pek çok konuda danışmanlık hizmeti sağlamak,
• İş dünyasının temsilcileri ile Üniversitemiz öğrencilerini buluşturmak amacıyla kariyer günleri düzenlemek ve akademik birimlerde düzenlenen kariyer günlerine destek olmak,
• Üniversitemiz mezunlarının iş hayatına başlarken ilk iş başvurularında işe alma ve seçme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları her türlü konuda danışmanlık hizmeti sunmak,
• Öğrencilerin mezunlarla iletişim halinde olarak işbirliklerini sürdürmek,
• İş dünyasına kazandırdığımız nitelikli işgücü, iş dünyası ile sağlanan işbirliği ve mezunlarımız ile kurduğumuz ilişkiler neticesinde Üniversitemizin tanınırlığını arttırarak hem üniversitemize başvuran öğrenci niteliğinin yükselmesini hem de üniversitemizin güçlü bir imaja sahip olmasını sağlamaktır.
Değerli katılımlarınız için şimdiden çok teşekkür ederiz.
 
Dr. Öğretim Üyesi Berk MİNEZ
Trakya Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Mimarlık Bölümü Birim Sorumlusu
 
 
3. Buluşma Tarih/Saat: 24 Haziran 2021 / Saat: 20:00 Microsoft Teams Platformu
Konuk: Yüksek Mimar Özcan ERDOĞAN / Moderatör: Arş. Gör. Saygın ALKAN
Katılım linki:  https://sgm.gr/T7X5y
 
QR Kod:  
 
İletişim Bilgileri:
Instagram: TrakyaMimarlikKariyerGunleri
Youtube: Trakya Mimarlık Kariyer Günleri
 
 
 
 
 
Ek Resimler
Bu içerik 24.06.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 215 kez okundu.