LOJİSTİK YÖNETİMİ VE LOJİSTİKTE KARİYER PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Lojistik sektöründen önemli temsilcilerin katıldığı “Lojistik Yönetimi ve Lojistikte Kariyer” konulu panel 21 Nisan 2015 tarihinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Fehmi Yıldız Konferans Salonunda gerçekleştirildi. T.Ü. Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Onur ÇETİN tarafından organize edilen panel Merkez Müdürü Prof. Dr. Yüksel BAYRAK’ın açılış konuşması ile başladı. Prof. Dr. Yüksel BAYRAK konuşmasında değişen ve gelişen dünyada lojistiğin önemine değindi ve Merkez faaliyetleri hakkında kısaca bilgi verdi.  Açılış konuşmasının ardından söz alan Arş. Gör. Dr. Onur ÇETİN panelistler hakkında bilgiler paylaştı ve sıra ile tüm panelistleri kürsüye davet etti.

Arş. Gör. Dr. Onur ÇETİN’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde ilk olarak Total Oil Türkiye Lojistik Direktörü Yaşar TAŞKIRAN konuşmasını yapmak üzere kürsüye geldi ve Total Oil Türkiye lojistik yapısı hakkında bilgiler paylaşarak lojistiğin çeşitli açılardan önemine değindi.

Ardından söz alan Reysaş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rasih BOZTEPE Reysaş Yeşil Lojistik projeleri hakkında bilgi paylaşımında bulundu. BOZTEPE yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisinin solar güneş panelleri kullanarak elektrik enerjisi üretilebildiğini ve bu enerjiyi depolarında kullanarak karbon salınımının azaltılmasının hedeflendiğini belirtti.

Ceva Lojistik İş Geliştirme Müdür Yardımcısı Emre YILMAZ  tedarik zinciri içerisinde lojistiğin önemine değinerek lojistik alanında kariyer yapmak isteyen öğrencilere tüyolar verdi.

Son olarak söz alan Ceva Lojistik Operasyon Grup Müdürü Osman ÇELİK Ceva Lojistik hakkında bilgiler paylaşarak lojistikte kariyer konularına değindi.

Panelin son bölümünde moderatör Arş. Gör. Dr. Onur Çetin ve panelistler öğrencilerden gelen sorularını yanıtladı.  

Panel İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı ve aynı zamanda Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi İ.İ.B.F. Birim Sorumlusu Doç. Dr. Sinan Agah ÜNSAR’ın panelistlere üniversite tabağı takdimi ile sona erdi.

Ek Resimler
Bu içerik 22.04.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 695 kez okundu.