Kariyer Danışmanlığı Nedir?


Hayatımız boyunca  verdiğimiz önemli kararlardan birisi de mesleğimiz ile ilgili verdiğimiz karardır. Seçtiğimiz  meslek; o işte  başarılı olup olamayacağımız, iş bulup bulamayacağımız, yaşam standartlarımız, kimlerle iletişim halinde olacağımız gibi hayatımızın  birçok  alanında etkilidir.

Meslek bizlere maddi gelir getirmekle birlikte bizim yeteneklerimizi kullanabilmemizinde bir yoludur. Meslek seçiminin oldukça önemli olduğunu belirtmekle birlikte mesleğimizle ilgili etkinliklerimizin yaşamımızın büyük bir bölümünü kapsayacağını da unutmamak gerekir.

Uykuda geçirdiğimiz vakitleri çıkaracak olursak bir insan hayatının gençlik döneminden sonraki yarısını, mesleğiyle ilgili uğraşlar ile geçirmektedir. Tabi ki yaşamımızda  bu kadar önemli bir yeri olan meslek seçimimiz  sadece yaşamımızın belli bir döneminde vermiş olduğumuz karara bağlı değildir. 

Resim


Meslek Seçilir Kariyer Oluşturulur: Kariyer Danışmanlığı

Kariyer gelişimi çocukluğumuzda başlayan ve yaşamımız boyunca devam eden bir süreçtir. Bu sebeple kariyerimizle ilgili olarak hayatımızın  her aşamasında bir uzman yardımına  ihtiyaç duyabiliriz.

Mesleki rehberlik bireyin mesleki seçim yapma ve mesleki kararlar vermesi için yapılan yardımdır, kariyer danışmanlığı ise yaşam boyu kariyer gelişimine yardım sürecidir. Kariyer danışmanlığı yaşam boyu bireyin kariyer gelişimini destekleyici bir hizmettir sadece meslek seçimi ile sınırlı bir hizmet değildir.

Kariyer danışmanlığı danışan birey veya grupla kariyer gelişimi ile ilgili sorunlarda (meslek seçimi, iş arama, vb.) profesyonel bir danışmanın yürütüldüğü ilişki biçimidir. Kariyer danışmanlığının temel amacı danışanın kariyer gelişimi sürecini destekleme ve bu süreçte yaşadığı sorunlara çözüm aramaktır.

Kariyer danışmanları, bireylerin kendi yetenek ve kapasitesini yaşam boyu nasıl geliştirip nasıl değerlendireceklerine yardım üzerine odaklanırlar. Bu sayede bireylerin yaşam doyumlarını arttırmayı hedeflerler.

Üniversite yıllarımız, bizlerin kariyerlerimizle ilgili kararlar aldığımız, planlar yaptığımız önemli bir zaman dilimidir. Zaman zaman bu dönem bizler için oldukça stres verici bir dönem haline dönüşebilir. Yoğun stresin yaşandığı bu dönemi bir uzman yardımıyla atlatmak çok daha kolay olabilmektedir. Bu stresli dönemde siz de yardım almak isterseniz üniversitemizin Kariyer Uygulama Ve Araştırma Merkezi' nin ücretsiz olarak sağladığı  kariyer danışmanlığı hizmetinden  faydalanabilirsiniz. Siz de başvuru formunu doldurup bu hizmetten faydalanarak kariyer gelişiminizi desteklemek için bir adım atabilirsiniz.

Zehra BALCI

Bu içerik 12.01.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 549 kez okundu.