İŞKUR İŞVERENLERİN EĞİTİMLİ İŞGÜCÜ TALEBİNİ KARŞILIYOR: “İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI”

ResimTürkiye İş Kurumu (İŞKUR), düzenlediği İşbaşı Eğitim Programlarından (İEP) üniversite öğrencilerinin de faydalanabilmesi sayesinde işverenlerin talep etmiş olduğu eğitimli ve nitelikli işgücünü kendilerine sunuyor. İŞKUR’a kayıtlı her işveren program sayesinde ihtiyaç duyduğu nitelikte elemanı istihdam edebiliyor.

1)      İşbaşı eğitim programının işverenlere sağladığı faydalar nelerdir?

Üniversite öğrencilerinin işbaşı eğitim programına katılabilmesi sayesinde işverenler bu kişilere staj yaptırarak istihdam etmek istedikleri kişiyi işbaşında görme ve öğrencilerin mesleki deneyim ve becerilerinin gelişip gelişmediğini gözlemleme şansına sahip oluyor.

İşbaşı eğitim programı kapsamında işverenlerin herhangi bir maddi yükümlülüğünün olmaması maliyet avantajını da beraberinde getiriyor.

2)      Hangi işverenler İEP’ten yararlanabiliyor?

4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olarak en az 2 çalışanı bulunan kuruma kayıtlı işverenler, dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, noterler vb. programdan yararlanabiliyor. Ayrıca kamunun payının % 50’nin altında olduğu iktisadi teşekküller de programa başvuru yapabiliyor.

3)      İşverenler hangi öğrencileri programa alabiliyor?

Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve ikinci öğretim öğrencileri ile açık öğretim ilkokulu, ortaokulu ve lisesi ile açık öğretim fakültesi öğrencileri programdan faydalanabiliyor.

4)      İEP süresi ne kadar olabiliyor?

İşbaşı eğitim programı 160 güne kadar düzenlenebiliyor. Günde en az 5 saat olarak işveren ve öğrencinin kabul etmesi ve günde 8 saati aşmamak üzere günün herhangi bir zaman diliminde uygulanabiliyor. Dolayısıyla öğrenciler ders saatlerinden arta kalan zamanlarda programa katılabiliyorlar.

5)      İEP süresince öğrencilere İŞKUR tarafından hangi ödemeler yapılıyor? İşverenin maddi yükümlülüğü var mı?

İŞKUR, programa katılan öğrencilere her gün için 25 TL cep harçlığı ödüyor ve program süresince iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primlerini de karşılıyor. Bu sayede öğrenciler staj yaparken geçici süreli de olsa gelir elde etme imkanına sahip olarak sağlık hizmetlerinden de yararlanabiliyor.

İşverenlerin program kapsamında herhangi bir maddi yükümlülüğü bulunmuyor. Ancak işverenler kendileri isterse öğrencilere İŞKUR’un günlük verdiği cep harçlığına ilave olacak şekilde ödeme yapabilme imkanına da sahip olabiliyor.

6)      İşverenler programa alabilecekleri öğrencileri nasıl belirleyebiliyor?

İşverenler programa alacakları öğrencileri kendileri bulabilecekleri gibi İŞKUR’a da başvurup programdan yararlanmak isteyen öğrenciler arasından seçme yapabiliyor. İŞKUR tarafından hazırlanan sözleşmenin imzalanması ve tarafların programdan yararlanma şartlarının uygun olup olmadığı hususunda yapılacak genel değerlendirme sonucu İŞKUR tarafından verilen onay ile program başlayabiliyor.

7)      İşverenlerin alabileceği katılımcı sayısı nasıl belirleniyor?

En az 2 sigortalı çalışana sahip olan işverenlerle düzenlenebilen program kapsamında işverenlerin 2 ile 10 arasında çalışanı varsa 1, 11 ve üzerinde çalışanı varsa çalışan sayısının 1/10’u kadar katılımcı alabilme hakkı bulunuyor.

İşverenlerin aynı il sınırları içerisindeki toplam çalışan sayısı üzerinden kontenjan hesaplanıyor. Kontenjan hesaplanmasında tüm küsuratlar bir üst sayıya tamamlanıyor ve bu sayede işverenin daha çok katılımcı alabilmesi sağlanıyor.

8)      Program kapsamında istihdam yükümlülüğü var mı?

İşbaşı eğitim programında istihdam yükümlülüğü programdan yararlanan bir işverenin 1 yıl içerisinde yeniden talepte bulunması durumunda söz konusu oluyor.

Programdan yeniden yararlanmak isteyen işverenin, başvuru tarihinden geriye dönük olarak son 1 yılda programı tamamlayan katılımcıların en az % 20’sini kendi işyerinde veya başka işyerinde aynı meslekte en az 60 gün istihdam etmiş olması gerekiyor.

İşveren, istihdam yükümlülüğünü yerine getirirken öğrencileri istihdam edememesi veya öğrencilerin istihdamı kabul etmemesi durumunda İŞKUR’a kayıtlı diğer işsizler arasından da söz konusu yükümlülük yerine getirilebiliyor. 

9)      İŞKUR işverenleri programa nasıl yönlendiriyor?

İŞKUR’a kayıt yaptıran her işverene bir iş ve meslek danışmanı verilerek bu kapsamda programla ilgili bilgiler veriliyor ve şartlarının uygun olması halinde program başvurusu değerlendirmeye alınarak talep ettiği mesleklerde kayıtlı olan öğrenciler arasından katılımcı seçilebiliyor.

10)  İşverenlerin programla ilgili bilmesi/dikkat etmesi gereken diğer hususlar nelerdir? 

        Programa alınacak öğrencilerin programın başlama tarihinden önceki 3 aylık dönemde işverenin çalışanı olmaması gerekiyor.

        İşverenin programın başladığı tarihteki çalışan sayısını program bitiminde de koruması gerekiyor. Bitiş tarihindeki çalışan sayısı başlangıçtakinden düşükse aradaki farkı tamamlaması için işverene 1 ay süre veriliyor.

        Program bitiminde gerekli sayıda katılımcıyı istihdam etmeye başlayan ve istihdamı tamamlayacağına dair taahhütname veren işveren yeni program başvurusunda bulunabiliyor.

        İşverenlerin programa katılan öğrencilere programın düzenlendiği meslek dışında başka bir iş yaptırmaması gerekiyor.

11)  İşverenler İŞKUR’a kayıt olmak için nasıl başvuru yapabilir?

81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine ve belirli ilçelerde bulunan Hizmet Merkezlerine, belediyeler bünyesindeki hizmet noktalarına başvuru yaparak veya www.iskur.gov.tr adresinden kayıt yaptırılabilir. 

Bu içerik 14.01.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 869 kez okundu.