İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI KATILIMCI BİLGİ NOTU

Resim1)      İşbaşı eğitim programının sağladığı faydalar nelerdir?

İşbaşı eğitim programı ile öğrenciler eğitim aldıkları veya başka bir alanda mesleki deneyim ve beceri kazanıp aynı zamanda günde 25 TL elde etme şansına sahip olabiliyor. Üniversite öğrencilerinin zorunlu stajları da işbaşı eğitim programı kapsamında gerçekleştirilebildiği için iş arama sürecinde bu deneyimlerine de CV’lerinde yer verebiliyorlar.

Ayrıca bu program ile işsizlerinde mesleki deneyimlerini artırıyor.

 

2)      Kimler İEP’e katılabiliyor?

Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve ikinci öğretim öğrencileri ile açık öğretim ilkokulu, ortaokulu ve lisesi ile açık öğretim fakültesi öğrencileri ile tüm işsizler programdan faydalanabiliyor.

 

3)      İEP’e katılmanın diğer şartları nelerdir?

         Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

         15 yaşını tamamlamış olmak,

         İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısmı veya eşi olmamak,

         Programın başlama tarihinden önceki 3 aylık dönemde programın yapılacağı işyerinin çalışanı olmamak,

         İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak, danışmanın uygun görüşünü almak.

 

4)      İEP süresi ne kadar olabiliyor?

İşbaşı eğitim programı 160 güne kadar düzenlenebiliyor. Günde en az 5 saat olarak işveren ve katılımcının kabul etmesi ve günde 8 saati aşmamak üzere günün herhangi bir zaman diliminde uygulanabiliyor. Dolayısıyla öğrenciler ders saatlerinden arta kalan zamanlarda programa katılabiliyorlar.

 

5)      İEP süresince İŞKUR tarafından hangi ödemeler yapılıyor?

İŞKUR, programa katılanlara her gün için 25 TL cep harçlığı ödüyor ve program süresince iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primlerini de karşılıyor. Bu sayede kişiler staj yaparken geçici süreli de olsa gelir elde etme imkanına sahip olarak sağlık hizmetlerinden de yararlanabiliyor.

6)      Öğrenciler programa katılacakları işyerini nasıl belirleyebiliyor?

Katılımcılar programa katılacakları işyerini kendi bulabilecekleri gibi İŞKUR’a da başvurup programdan yararlanmak isteyen bir işverene bağlı işyerinde İEP’e katılım sağlayabiliyor. İŞKUR tarafından hazırlanan sözleşmenin imzalanması ve tarafların programdan yararlanma şartlarının uygun olup olmadığı hususunda yapılacak genel değerlendirme sonucu İŞKUR tarafından verilen onay ile program başlayabiliyor.

 

7)      Program hangi işyerlerinde uygulanabilir?

En az 2 sigortalı çalışana sahip olan işyerlerinde düzenlenebilen program kapsamında işverenlerin 2 ile 10 arasında çalışanı varsa 1, 11 ve üzerinde çalışanı varsa çalışan sayısının 1/10’u kadar katılımcı alabilme hakkı bulunuyor.

 

8)      İŞKUR kişileri programa nasıl yönlendiriyor?

İŞKUR’a kayıt yaptıranlara bir iş ve meslek danışmanı verilerek bu kapsamda programla ilgili bilgiler veriliyor ve durumlarının uygun olması halinde verilen onay doğrultusunda öğrenciler İEP’e yönlendirilebiliyor.

 

9)      Katılımcıların programla ilgili bilmesi/dikkat etmesi gereken diğer hususlar nelerdir?

         İEP’te program süresinin 1/10’undan fazla devamsızlık yapılamıyor, aksi takdirde 12 ay süreyle programdan faydalanılamıyor.

         24 ay içerisinde en fazla 160 gün süreyle programdan faydalanılabiliyor.

         İEP’ten yararlandıktan sonra 6 ay geçmeden yeni bir İEP’e veya İŞKUR tarafından düzenlenen diğer kurs/programlara katılım sağlanamıyor.

 

10)   İŞKUR’a kayıt olmak için nasıl başvuru yapılabilir?

81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine ve belirli ilçelerde bulunan Hizmet Merkezlerine, belediyeler bünyesindeki hizmet noktalarına başvuru yaparak veya www.iskur.gov.tr adresinden kayıt yaptırılabilir. Ayrıca, üniversitelerde bulunan İŞKUR İrtibat Noktalarında görevli iş ve meslek danışmanları aracılığıyla da başvuru yapılabiliyor.

Bu içerik 02.02.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 2270 kez okundu.