İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

İŞKUR
İşbaşı Eğitim Programı
Resim

 “İş tecrübesi kazanmanızı sağlıyoruz”

 Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır.

İşsizlerin mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinecekleri bir programdır.

Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi, işyerleri de istemiş olduğu vasıfta işgücünü İŞKUR’dan talep edebilir.


İşbaşı Eğitim Programlarının Süresi

Azami 160 fiili gün ve haftalık en fazla 45 saattir.

İşbaşı Eğitim Programlarından Yararlanma Şartları

  • Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
  • 15 yaşını tamamlamış olmak,
  • İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı olmamak,

İkinci öğretim ve açık öğretimdeki öğrenciler ile yükseköğretim öğrencileri işbaşı eğitim programına katılabilirler.

İşbaşı Eğitim Programlarında Karşılanabilecek Giderler

  • Katılımcı zaruri gideri
  • İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Primi
  • Bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar için Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri

Başvuru Yeri ve Zamanı

81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak iş ve meslek danışmanından olumlu görüş alınması gereklidir.

Başvuru için gerekli bilgi ve belgeler aşağıdadır.

Ek Dosyalar
Bu içerik 17.04.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 1044 kez okundu.