Etkili İletişim Eğitimi

03-04-05 Mayıs 2016 tarihlerinde proje kapsamında Bolu Abant Otel’de Etkili İletişim Eğitimi düzenlendi.

Söz konusu eğitime Uzman Ayşe ÇELİK TAŞKIN katıldı. Eğitim kapsamında eğitimci Minu EDİS tarafından beden dili, empatik iletişim, yapıcı diyalog oluşturma vb. konulardan bahsedilmiş ve interaktif sınıf içi uygulamalar gerçekleştirilmiştir. 

Empatik iletişimin de vurgulandığı “Kişiler Arası İletişim” programı sonunda; katılımcıların hem iş hayatlarında, hem de özel hayatlarında kullandıkları iletişim yöntemleri gözden geçirilerek; yapılan hataların düzeltilmesi için çeşitli çözüm yolları geliştirilmesi, organizasyonda birimler ve kişiler arası iletişim sisteminin uyum içerisinde işlemesinin sağlanması hedeflenmektedir. 

Bu içerik 03.05.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 197 kez okundu.