CARGİLL TÜRKİYE TEKNİK GEZİMİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Trakya Kalkınma Ajansı'nın yürütücüsü olduğu "Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli İle Kariyer Hizmetlerinin Verilmesine Yönelik Teknik Destek" projesi kapsamında, Merkezimiz işbirliği ile, 1 Kasım 2017 tarihinde Arda Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi ve Yağ Endüstrisi Programları 2.sınıf öğrencilerinden oluşan 15 kişilik bir öğrenci grubumuzla, Trakya Kariyer proje ekibinden Şükriye Tümay Erdil, Yrd. Doç. Dr. Şafak Yıldırım ve Öğr. Gör. Fatmagül Halıcı Demir eşliğinde CARGİLL Orhangazi Mısır İşleme Fabrikası’na teknik gezi düzenlenmiştir.

Öğrencilerimize ilk olarak, Fabrika Sorumlu Müdürü Cenan Celebci tarafından, Cargill’in küresel faaliyetleri, Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye, Kuzey Afrika ve Orhangazi Mısır İşleme Tesisleri hakkında detaylı bir sunum yapılarak, firmanın üretim faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Soru-cevap şeklinde tamamlanan bu sunumun ardından, Nişasta Proses Geliştirme Mühendisi Gizem Uzun tarafından yapılan sunum ile mısırın işlenmesi, mısırdan elde edilen birincil ürünler olan nişasta ve nişasta bazlı ürünler ile ikincil ürünler olan ve yem sektörüne tedarik edilen kepek, protein ve mısır kırığı ve yem sektörünün yanında yağ sektörünün de önemli ham maddelerinden biri olan mısır özü üretimleri hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirilmiştir.  Kalite mühendisi Gizem Kadıoğlu ise öğrencilerimize, firmanın gıda güvenliği, kalite yönetim sistemleri ve laboratuvar uygulamaları hakkında kapsamlı bir sunum yaparak, öğrencilerimizin fabrikada ki kalite uygulamaları hakkında bilgilendirilmesini sağlamıştır. Sunumların ardından Nişasta Proses Geliştirme Mühendisi Gizem Uzun eşliğinde fabrikayı gezen öğrencilerimize, Nişasta bölümü süpervizörü Gökhan Tezcan tarafından üretim sahasında, üretim süreçleri ile ilgili olarak kapsamlı bir bilgilendirme yapılmıştır.  Kalite kontrol laboratuvarlarında yapılan uygulamaları da yerinde görerek, yapılan analizler ve cihazlar hakkında laboratuvar mühendis ve teknikerlerinden detaylı bilgiler alan öğrencilerimiz, bu denli donanımlı ve gelişmiş cihazlarla faaliyet gösteren bir işletmeyi gezmiş olmanın memnuniyetiyle ziyaretlerini tamamlamışlardır.

Bu vesileyle, bizleri işletmelerine kabul eden Cargill Firması yöneticilerine, bilgi ve deneyimlerini öğrencilerimizle paylaşarak, vizyonlarının gelişmesine katkıda bulunan tüm mühendis ve teknikerlerine ilgi, alaka ve samimiyetlerinden ötürü teşekkür ederiz.
Ek Resimler
Bu içerik 03.11.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 217 kez okundu.