Paydaşı Olduğumuz "Kariyer Hizmetlerinin Sunulmasında Çok Paydaşlı İşbirliği Modeli" Projesi Hakkında Genel Bilgiler

“Kariyer Hizmetlerinin Sunulmasında Çok Paydaşlı İşbirliği Modeli” projesi Trakya Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanmış ve T.C. Çalışma ve Güvenlik Bakanlığının program otoritesi olduğu İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programına sunulmuştur.

Projenin 26 Aralık 2013 tarihinde başarılı olarak ilan edilmesinin ardından Bakanlık ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile istişare içerisinde projenin revizyon süreci başlamış, bu süreç Delegasyonun projeyi uygulamak üzere onaylaması ile 16 Eylül 2014 tarihinde son bulmuştur. Mal ve hizmet olmak üzere iki ana bileşenden oluşmakta olan projenin uygulama yer; Kırklareli Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi’dir.

Projenin faaliyetlerini yürütmek üzere ECORYS danışmanlık şirketinin liderliğindeki konsorsiyum yüklenici olarak belirlenmiştir. Konsorsiyum üyesi ve/veya taşeron olarak proje uygulamasında işbirliği içerisinde bulanacak kurumlar aşağıdaki gibidir;

▪ Ecorys in Turkey (Hollanda/Türkiye)

▪ City and Guilds (İrlanda/İngiltere) (Mesleki eğitim yeterlilik ve çıraklık kurumu)

▪ Formaper-Milan Chamber of Commerce (İtalya) (Milan Ticaret Odası Eğitim Merkezi)

▪ Barem (Türkiye) (Eğitim danışmanlık şirketi)

▪ Ipsos (Türkiye)(Araştırma şirketi)

Ajansa proje uygulaması sırasında destek sunacağını beyan eden kurumlar;

▪ Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumları

▪ Edirne, Kırklarli ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odaları

▪ Çerkezköy, Edirne ve Kırklareli Organize Sanayi Bölgeleri


Uygulamada Yer Alması Öngörülen Üniversite Personeli

Üniversitede gerçekleşen faaliyetlerin organizasyonunda idari destek, faaliyetlerin denetlenmesi, proje yönetimi toplantılarına katılmak vb. için;

▪ Operasyon Koordinatörü

▪ Kariyer Gelişim Merkezi Müdürü

▪ Kariyer Gelişim Rehberlik Uzmanları (2 kişi)

▪ İş ve Meslek Danışmanı (1 kişi)(İşkur görevlendirmesi)Onaylanan proje metnine göre projenin mal alımı bileşeni bütçesi € 421.480 ve hizmet alımı bileşeni bütçesi € 3.251.200’dir. Projenin uygulanması için gerekli mal ve hizmet alımları Bakanlığın koordinasyonda Ajansın katılım gösterdiği ihale süreci ile gerçekleştirilmiştir. 

Proje süresi 20 ay olup, Ocak 2016 başı itibariyle gerekli faaliyet revizyonlarının yapılarak başlaması planlanmaktadır.
Resim


Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
Bu içerik 04.01.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 210 kez okundu.